Spors grunnlegger takker av

03. juli 2023

Linkedin      Facebook      Twitter

Vår gründer og fantastiske kollega Arne Sunde avslutter sitt virke i Spor. Arne trakk seg ut som eier og ansatt for flere år siden, men vi har hatt glede av hans erfaring og arbeidslyst som innleid senior.

Arnes nettverk, entusiasme, nysgjerrighet og faglig dyktighet har vært uunnværlig. Dette gikk hånd i hånd med lekenhet og musikk. Transport til møter og befaringer ble ofte gjennomført på scooter, Vespa, og mange av oss har gjennom årene sittet på! Store dager, bursdager, juletrefester, Lucia mm ble alltid akkompagnert av Arnes horn. Nyansatte fikk sang på julebordet. Vi antar at kake- og festglade Arne fortsatt vil stikke innom kontoret en gang imellom. Lykke til videre!


Foto: Abdi Ibrahim
To Spor-giganter takker av

29. september 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi takker våre gode kolleger Dag Andersson og Amund Vik for alt de har bidratt med i mange mange år! To svært hyggelige og dyktige arkitekters sko skal bli utfordrende å fylle. Vi ønsker dere begge masse lykke til videre!


Foto: Abdi Ibrahim


Nytt prosjekt i Karihaugveien!

06. september 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har fått oppdrag for JM Norge med nytt prosjekt "Granstangen Park" i Karihaugveien mellom Furuset og Høybråten. Det skal lages skisseprosjekt for feltene nord på tomta, hus 1-14, ca. 320 boliger. Hus 8 og 9 skal ha en 6-8 avd. barnehage. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Illustrasjon: Arcasa


Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Klevfos industrimuseum og Munchsenteret, Løten

24. august 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger. Aktuelle arealformål er kulturinstitusjon (museum, galleri), blå/grønnstruktur, park, friområde, turdrag, parkering, veg, gang- og sykkelveg, avkjørsel og evt. bolig. Endelig planavgrensning blir avklart som del av arbeidet. Forslagsstiller er Anno museum.

Ekstra informasjon finner du vedlagt under i samledokumentet kalt Referat oppstartsmøte, Planinitiativ og Varsel om oppstart av planarbeid. Informasjon finnes også på www.loten.kommune.no.

Innspill sendes innen 16.09.2022 til: Spor Arkitekter v/ aashild.mariussen@spor.noSkisseforslag Sollerud Strandpark i Akersposten

27. mai 2021

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har laget et skisseforslag for Sollerud Strandpark for å vise mulighetene som ligger i en utvidelse av den eksisterende moloen på Sollerud på Oslo-siden av Lysaker. Forslaget legger til grunn at man kan bruke massene som tas ut under utbyggingen av Fornebubanen på Lysaker - og slik skape en lett tilgjengelig offentlig strandsone, som både vil være til fordel for transporten av massene og områdets brukere.

Utarbeidet for Lysakerbyen Næringsvel.

Illustrasjon: Spor Arkitekter.


Nyegaardskvartalet i Norsk Byggebransje

01. april 2021

Linkedin      Facebook      Twitter

Boligprosjektet som skiller seg ut: Norsk Byggebransje har snakket med arkitekt Predrag Stefanovic om Nyegaardskvartalet. Vi er i innspurten med ferdigstilling til siste innflytting i mai 2021. Byggeplassen er en av landets første og største fossilfrie byggeprosjekter, mens prosjektet ved ferdigstillelse vil være Norges største boligprosjekt med BREEAM-sertifisering.

Foto: Norsk Byggebransje.Varsel om oppstart av detaljregulering for Aslakveien 14 i Oslo

11. juni 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

JM Norge ønsker å omregulere Aslakveien 14 fra industri til boligformål. Det tas sikte på å oppføre leilighetsbygg i 4-9 etasjer med anslagsvis 240 boliger. Innpassing av barnehage samt innslag av lokaler for næring og lokale behov vil bli vurdert. Mot Mærradalen vil det bli avsatt en buffersone mellom ny bebyggelse og naturområdene. Aslakveien med fortau skal beholdes som i dag, men det skal vurderes endret utforming av kryss med Ostadalsveien.

Spor Arkitekter er fagkyndig rådgiver.

Kartet viser foreløpig planavgrensing. Du kan se mer om saken på saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten, saksnummer 202005592.

Innspill til planarbeidet kan du sende til Spor Arkitekter v/ Amund Vik, Postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo, e-post: spor@spor.no, innen 10.august 2020.

Spørsmål kan også rettes til JM Norge v/ Ellen Kathrine Fagerslett, tel: 990 22 706, e-post: ellen.fagerslett@jm.no