Ledig kontorplass til 10 personer

26. april 2024

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har ledig plass til 10 personer i lokalene våre på toppen av Norabakken ved Bislett. Lokalene er lyse og åpne med utsikt over fjorden og byen. Kontoret utgjør 400 kvm, og består for tiden av 11 ansatte. Fasilitetene inkluderer tre møterom i ulike størrelser, kopirom, kjøkken, romslige fellsarealer, heis og sykkelparkering. Om ønskelig kan også bruk av garasjeplass inngå i avtalen.

Ledig omgående for kortere eller lengre leie. Ta kontakt eller stikk innom for en kaffe og prat!

 22 93 14 20 / spor@spor.no


Rammetillatelse for Snøbyen Pluss mottatt

19. april 2024

Linkedin      Facebook      Twitter

Vårt prosjekt Snøbyen Pluss for Selvaag Bolig på Lørenskog har fått rammetillatelse! 

Det skal bygges 150 nye leiligheter på byggefelt B4 og B16, i flere byggetrinn. 

Til sammen skal Snøbyen Pluss ha 210 boenheter fordelt på 10 bygg hvor tre av disse er tegnet av Einar Jarmund & Co. Arkitekter. 

Vi ser frem til at første byggetrinn begynner å ta form i Ødegårds vei om ikke så lenge.


Spor er en del av Kunnskapsarenaen!

12. april 2024

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har inngått avtale med Sirkulær Ressurssentral og blitt samarbeidspartner i Nasjonal Kunnskapsarena for ombruk i Byggebransjen 2024.

Arenaen skal være et møtested for alle aktører i byggebransjen. Ombruk av byggematerialer er avgjørende for å redusere ressursforbruket og klimapåvirkningen fra byggebransjen. Her utvikler vi nye løsninger og deler kunnskap og erfaring. Det er jevnlig åpne digitale og fysiske møter i tillegg til egne møter i styrings- og arbeidsgruppene.Pilestredet Park fortsatt aktuell

09. januar 2024

Linkedin      Facebook      Twitter

Manglende definisjon av arkitektonisk kvalitet, mange dokumentasjonskrav og mye detaljer og er blant utfordringene i forslag til kommuneplanens arealdel.

Da vi regulerte Pilestredet Park (for 20 år siden) var det tidlig søkelys på bærekraft, ombygging og ny bruk av stor eksisterende bygningsmasse. Dette bidro til høy utnyttelse, noe som Daniel Siraj legger merke til når han står her i intervju med NRK.

Om vi hadde fått til dette innenfor den nye kommuneplanen er usikkert. Vi støtter NAL og OAFs felles høringssvar.Spors grunnlegger takker av

03. juli 2023

Linkedin      Facebook      Twitter

Vår gründer og fantastiske kollega Arne Sunde avslutter sitt virke i Spor. Arne trakk seg ut som eier og ansatt for flere år siden, men vi har hatt glede av hans erfaring og arbeidslyst som innleid senior.

Arnes nettverk, entusiasme, nysgjerrighet og faglig dyktighet har vært uunnværlig. Dette gikk hånd i hånd med lekenhet og musikk. Transport til møter og befaringer ble ofte gjennomført på scooter, Vespa, og mange av oss har gjennom årene sittet på! Store dager, bursdager, juletrefester, Lucia mm ble alltid akkompagnert av Arnes horn. Nyansatte fikk sang på julebordet. Vi antar at kake- og festglade Arne fortsatt vil stikke innom kontoret en gang imellom. Lykke til videre!


Foto: Abdi Ibrahim
To Spor-giganter takker av

29. september 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi takker våre gode kolleger Dag Andersson og Amund Vik for alt de har bidratt med i mange mange år! To svært hyggelige og dyktige arkitekters sko skal bli utfordrende å fylle. Vi ønsker dere begge masse lykke til videre!


Foto: Abdi Ibrahim


Nytt prosjekt i Karihaugveien!

06. september 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har fått oppdrag for JM Norge med nytt prosjekt "Granstangen Park" i Karihaugveien mellom Furuset og Høybråten. Det skal lages skisseprosjekt for feltene nord på tomta, hus 1-14, ca. 320 boliger. Hus 8 og 9 skal ha en 6-8 avd. barnehage. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Illustrasjon: Arcasa


Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Klevfos industrimuseum og Munchsenteret, Løten

24. august 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger. Aktuelle arealformål er kulturinstitusjon (museum, galleri), blå/grønnstruktur, park, friområde, turdrag, parkering, veg, gang- og sykkelveg, avkjørsel og evt. bolig. Endelig planavgrensning blir avklart som del av arbeidet. Forslagsstiller er Anno museum.

Ekstra informasjon finner du vedlagt under i samledokumentet kalt Referat oppstartsmøte, Planinitiativ og Varsel om oppstart av planarbeid. Informasjon finnes også på www.loten.kommune.no.

Innspill sendes innen 16.09.2022 til: Spor Arkitekter v/ aashild.mariussen@spor.no