To Spor-giganter takker av

29. september 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi takker våre gode kolleger Dag Andersson og Amund Vik for alt de har bidratt med i mange mange år! To svært hyggelige og dyktige arkitekters sko skal bli utfordrende å fylle. Vi ønsker dere begge masse lykke til videre!


Foto: Abdi Ibrahim


Nytt prosjekt i Karihaugveien!

06. september 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har fått oppdrag for JM Norge med nytt prosjekt "Granstangen Park" i Karihaugveien mellom Furuset og Høybråten. Det skal lages skisseprosjekt for feltene nord på tomta, hus 1-14, ca. 320 boliger. Hus 8 og 9 skal ha en 6-8 avd. barnehage. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Illustrasjon: Arcasa


Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Klevfos industrimuseum og Munchsenteret, Løten

24. august 2022

Linkedin      Facebook      Twitter

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger. Aktuelle arealformål er kulturinstitusjon (museum, galleri), blå/grønnstruktur, park, friområde, turdrag, parkering, veg, gang- og sykkelveg, avkjørsel og evt. bolig. Endelig planavgrensning blir avklart som del av arbeidet. Forslagsstiller er Anno museum.

Ekstra informasjon finner du vedlagt under i samledokumentet kalt Referat oppstartsmøte, Planinitiativ og Varsel om oppstart av planarbeid. Informasjon finnes også på www.loten.kommune.no.

Innspill sendes innen 16.09.2022 til: Spor Arkitekter v/ [email protected]
Skisseforslag Sollerud Strandpark i Akersposten

27. mai 2021

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har laget et skisseforslag for Sollerud Strandpark for å vise mulighetene som ligger i en utvidelse av den eksisterende moloen på Sollerud på Oslo-siden av Lysaker. Forslaget legger til grunn at man kan bruke massene som tas ut under utbyggingen av Fornebubanen på Lysaker - og slik skape en lett tilgjengelig offentlig strandsone, som både vil være til fordel for transporten av massene og områdets brukere.

Utarbeidet for Lysakerbyen Næringsvel.

Illustrasjon: Spor Arkitekter.


Nyegaardskvartalet i Norsk Byggebransje

02. april 2021

Linkedin      Facebook      Twitter

Boligprosjektet som skiller seg ut: Norsk Byggebransje har snakket med arkitekt Predrag Stefanovic om Nyegaardskvartalet. Vi er i innspurten med ferdigstilling til siste innflytting i mai 2021. Byggeplassen er en av landets første og største fossilfrie byggeprosjekter, mens prosjektet ved ferdigstillelse vil være Norges største boligprosjekt med BREEAM-sertifisering.

Foto: Norsk Byggebransje.Varsel om oppstart av detaljregulering for Aslakveien 14 i Oslo

11. juni 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

JM Norge ønsker å omregulere Aslakveien 14 fra industri til boligformål. Det tas sikte på å oppføre leilighetsbygg i 4-9 etasjer med anslagsvis 240 boliger. Innpassing av barnehage samt innslag av lokaler for næring og lokale behov vil bli vurdert. Mot Mærradalen vil det bli avsatt en buffersone mellom ny bebyggelse og naturområdene. Aslakveien med fortau skal beholdes som i dag, men det skal vurderes endret utforming av kryss med Ostadalsveien.

Spor Arkitekter er fagkyndig rådgiver.

Kartet viser foreløpig planavgrensing. Du kan se mer om saken på saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten, saksnummer 202005592.

Innspill til planarbeidet kan du sende til Spor Arkitekter v/ Amund Vik, Postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo, e-post: [email protected], innen 10.august 2020.

Spørsmål kan også rettes til JM Norge v/ Ellen Kathrine Fagerslett, tel: 990 22 706, e-post: [email protected]


Malerhaugveien 25 i salg!

04. juni 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

Første salgstrinn i Malerhaugveien 25 på Ensjø er nå lagt ut og det rapporteres om god salgsstart tross Korona-tider. Etter hvert skal det i alt selges 200 leiligheter fra 37 kvm til 126 kvm, fordelt på to bygg på inntil 6 etasjer.

Byggene er lagt langs gatene i en kvartalsstruktur med et stort åpent gårdsrom i midten. Teglfasadene har et stramt og klassisk uttrykk, med høye vinduer og en variasjon av utenpåliggende og inntrukne balkonger.

Språkkafé 29. feb - Arkitektenes rolle i informasjonsalderen

10. februar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et tiltak for å oppnå bedre kvalitet i arkitektur.

Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren i den nye – fjerde – industrielle revolusjonen. Den bringer den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestandeler: Tingene, nettforbindelsene, data og analyse.

I dette foredraget skal vi snakke om hvordan teknologi vil påvirke arkitektenes rolle i fremtiden.

Angie Mendez er opprinnelig fra Costa Rica og har bodd i Norge de siste 12 år. Hun jobber hos A-lab som BIM manager.


Lillebergtunet er innflytningsklart!

09. februar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

Entreprenør Backe Stor-Oslo har jobbet på spreng og i forrige uke ble Lillebergtunet gitt midlertidig brukstillatelse, og de første familiene begynte innflyttingen. Vi fikk komme på befaring og er godt fornøyde med resultatet!

Lillebergtunet, i regi av OBOS, ligger på Ensjø i Oslo i Grenseveien/Malerhaugveien. Prosjektet består av 92 leiligheter fordelt på to bygg i volumer på 5 og 8 etasjer, og etter en hektisk høst gjenstår kun ferdigstillelse av uteområdet. Med kvaliteter som god utsikt, flotte leiligheter, takterrasser og mye ettermiddagssol har Lillebergtunet mye å tilby sine beboere.

Språkkafé 8. feb - En utenlandsk arkitekt sitt unike synspunkt, fra scratch med store drømmer

11. januar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

8. februar, kl. 14.00
Spor Arkitekter, Pilestredet 75D


Arkitekt Giovanna Trotta ønsker å snakke direkte til deg som deltar i språkkafeen:

«Jeg liker å tenke på meg selv som en ung arkitekt, som reiste til Norge med en koffert full av alle sine drømmer og beste evner. Året var 2007, og jeg følte at jeg hadde et stort potensiale og mange ideer. Men jeg visste ikke hvordan jeg kunne vise alt jeg kunne bidra med.

Etter 2 år som praktikant i Sveits, i 2007, flyttet jeg til Norge. Der startet jeg å lære meg norsk, samtidig som jeg begynte å jobbe som freelance industri-designer. Mesteparten av tiden jobbet jeg med offentlige bygninger slik som barnehager, helsebygninger, konkurranser, kundebehandling, prosjektledelse osv. I denne perioden jobbet jeg også som selvstendig næringsdrivende, da mest med bolig og næringsbygg.

Jeg vil gjerne snakke om min erfaring som en utenlandsk ung arkitekt som startet fra scratch i Norge. Jeg kjente ingen innen dette feltet, men jeg hadde mye entusiasme og følte at Norge var et land der det var gunstig å starte egen business.

Norge kan være et drømmeland for modige arkitekter. Det er derfor jeg er her for å fortelle min historie. Velkommen!»Save-the-date for 2020s nye språkkafé (og god jul i mellomtiden)

03. desember 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Lørdag 11. januar 2020 inviterer Spor til årets første språkkafé.

Et av resultatene etter Oslos status som verdens miljøhovedstat, er et kraftigere fokus på energiforbruk og miljøvennlige løsninger i både stor og liten skala. Hvis man vil bo mer komfortabelt, miljøvennlig og samtidig billigere, er standarden ved passivhus den eneste veien. Med denne byggeteknikken reduseres energiforbruket med 90%, og samtidig økes kvaliteten og komforten i innemiljøet.
Flere tusen passivhus har blitt bygget i forskjellige typer klima i løpet av de siste 25 årene. Prinsippet for passivhus forblir det samme, men detaljene er tilpasset de spesifikke klimasonene.
Matteo Codini skal fortelle oss om utviklingen i Skandinavia.


Matteo er arkitekt med italiensk, tysk og norsk bakgrunn. Han prosjekterer med fokus på effektivitet, byggeteknikk, energi og miljø fra et byutviklingsperspektiv helt ned til bygningsdetaljer.SSShhhspor språkkafé. Prosjektering av lyd

13. november 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Spor inviterer til neste språkkafé lørdag den 30. november, kl. 14.

Alain Bradette, fra Canada, skal snakke om prosjektering av massivtrebygg, sett fra en akustikers synspunkt. Han har prosjektert bygg som OSL Terminal 2, Lørenskog hus, Nytt Østfoldsykehus, Bercy Arena, Veolia hovedkontor og en rekke andre massivtreprosjekter de siste tre årene. Han er styreleder i Norsk akustisk selskap og er medlem av speilkomitéen for akustikk i Standard Norge.

Etter en introduksjon med regelverket vedrørende lydforhold og en kjapp tur innom massivtres lydegenskaper, skal vi se på hvordan man kan tilnærme seg prosjekteringen samtidig som ulike løsninger vises.

Husk å meld deg på via facebookeventet.

Byggestart på Tribunen

16. september 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Nå har byggingen på Tribunen startet, og fundamentering er i gang. Det har vært en interessant oppgave å utforme dette prosjektet, og vi jobber videre med en spennende detaljering.
Nytt fra Nyegaardskvartalet

25. juni 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Nyegaardskvartalet: første byggetrinn strever mot himmelen!

Vi hadde en kjempefin dag for befaring på byggeplass ved Storo og rakk så høyt som 9.etasje.

Råbygg første, andre og tredje byggetrinn langt på vei. Godt jobbet Veidekke Entreprenør!
Team Spor

29. april 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Lørdag deltok vi Sentrumsløpet i Oslo. Teamet var ikledd Spor-grønne drakter og gjennomførte med stor entusiasme. Vi ser fram til neste løp!


Bergerløkka i Budstikka

28. mars 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

I byggetrinn 1 i prosjektet vårt på Billingstad i Asker for JM Norge finner vi 8 boliger sammen med en kommunal base for unge voksne med funksjonsnedsettelser med behov for oppfølgingstjenester. Husbanken hjelper med investeringstilskudd som gjør kjøpet rimeligere og leilighetene er tilpasset deres krav. Leilighetene har 1 soverom og er mellom 48 og 62 m 2 BRA.Yes, we are in.

14. mars 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

I år tar vi i Spor Arkitekter et veldig bevisst valg og dropper studietur til utlandet. Inspirert av Oslo Miljøhovedstaden 2019, FNs 17 bærekraftsmål og ikke minst Greta Thunbergs skolestreik for klima har vi bestemt oss for å bli i Oslo i år å delta på Urban Future Global Conference UFGC19.

Vi mener at det er viktig å øke vår egen miljøbevissthet og sørge for at vi som Miljøfyrtårnbedrift tilegner oss mest mulig kunnskap om miljøtiltak som vi kan være med på å fremme, både som privatpersoner og gjennom vårt virke som arkitekter og byplanleggere.

UFGC19 gir oss en unik mulighet til å bli inspirert og lære mer om bærekraft. Dette er verdens største møteplass for såkalte CityChangers, folk som ønsker å gjøre byene sine mer miljøvennlige. Og vi trenger ikke å ta fly for å være med, men kan gå, sykle eller ta kollektivt. Vi gleder oss!


Befaring av Fossumjordet

14. februar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

I forbindelse med det nyoppstartede prosjektet Sørumsvingen var vi på befaring av Fossumjordet. Det var en strålende vinterdag med både sol og snø: slike dager er en gave til arkitektens inspirasjon.Rosenholm tar form

12. februar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Her bygges det i alt 120 boliger, fordelt på 8 blokker. De første boligene vil stå klare til innflytting i midten av mars 2019. I løpet av sommeren vil hele området stå ferdig.

Bildene viser status en fin vinterdag i begynnelsen av februar!


byggeplass + miljø = fremtiden

04. februar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Det var god stemning på Åpen dag på byggeplassen lørdag, og mange trosset vinterværet og fikk mulighet til å kjøre opp i høyden med mobilkran. Det var også mange som fikk prøve den elektriske gravemaskinen - i hvert fall førersetet. Takk til Veidekke for et fint opplegg!Sørumsvingen - Felt BBB1

29. januar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi er i gang med et nytt prosjekt for Bonum Utvikling i Sørumsand. På ferdig regulert tomt skal det oppføres ca.130 boliger. Her benytter vi moduler, noe Spor har erfaring med fra flere andre prosjekter.


Bjørvikakonferansen 2019

25. januar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

I påvente av oppstarten til vårt boligprosjekt på Bjørvika, felt B-9, følger vi spent med utviklingen på området rundt. Spor deltok på Bjørvikakonferansen 2019 med tema «Det skulle bare mangle» som i anledning at Oslo er Europas miljøhovedstad handlet om miljø og bærekraftig byutvikling.
Vi gleder oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen mot slutten av dette året. Økende miljøbevissthet og den grønne bølgen som skyller over byutviklingen vil gjøre arbeidet utfordrende og spennende.


Første IG på Bergerløkka i Asker!

07. januar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Rett før jul var endelig første igangsettingstillatelse i boks!
Budstikka skriver: «Askers desidert største utbyggingsprosjekt er Vestre Billingstad med 1600 boliger. Onsdag 12. desember kunne JM markere byggestart av første byggetrinn på sitt delprosjekt Bergerløkka. Her skal det stå seks hus med til sammen 120 boliger klare for innflytting høsten 2020.»Midt i Blinken

28. august 2018

Linkedin      Facebook      Twitter

Blinken prosjektet i Lørenskog stasjonsby står nå klar til innflytting! Fin omtale i magasinet Byggeindustrien denne uke.

Her ser vi arkitekten Abbi Nilssen (t.v.) med prosjektsjef Lars Lund Mathisen i Selvaag Bolig og prosjektleder Ann Kristin Engen i Peab.To nye medarbeidere

30. juli 2018

Linkedin      Facebook      Twitter

Nå er vi tilbake etter en fortjent sommerferie og to nye medarbeidere har begynt hos oss. Vi ønsker velkommen til Guro og Erik!

Guro har nettopp fullført masterstudiet i arkitektur ved NTNU. Favoritt materialet hennes er tre fordi det er både bærekraftig og vakkert! Hun håper det vil bli vanligere å bruke det, også i store byggeprosjekter. Guro jobbet som praktikant hos oss et år i 2016/2017.

«Hos Spor er det masse hyggelige og engasjerte folk, så selvfølgelig ville jeg tilbake hit når jeg fikk muligheten!» sier hun.

Erik er student ved Arkitekthøgskolen i Oslo og ser fram til å lære mer om arbeidslivet.


Språkkaffe 2.0 vol.3

01. mars 2018

Linkedin      Facebook      Twitter

Hi alle sammen!

Språkkafeen har hatt en liten pause i forbindelse med årsskifte, men er nå klar for en ny samling.

Denne gangen får vi besøk av Ana Golub som jobber i Plan og bygningsetaten (PBE). Hun er en dyktig arkitekt, og har tidligere drevet sitt eget arkitektkontor. Hun sitter på kunnskap om både det å være ansvarlig søker og saksbehandler.

Hold av 17. Mars kl. 14, vi sees om noen dager.Ett år med språkkafé

17. november 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi i Spor har gleden av å feire kaféens ettårsjubileum 2. desember, derfor inviterer vi alle venner som deltok i våre møter og selvfølgelig nye deltakere til å være med.

Vi møtes kl. 14:00 på samme sted.


Operasjon Dagsverk

03. november 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

I forbindelse med årets «Operasjon Dagsverk» fikk Spor et tilskudd på kontoret. Gjennom forskjellige oppgaver fikk Sofie (14) erfare hvordan en hverdag på et arkitektkontor kan være. Spor mener at det er viktig å gi innsyn til morgendagens voksne i hva arkitekter driver med og hvordan vi jobber. Vi takker Sofie for hjelpen og håper hun hadde en fin dag!

Her er Sofies egen oppsummering av dagen og det hun har lært:

- Hvordan jeg bruker Archicad

- Hvordan leilighetskontrakter ser ut

- Jeg kontrollerte kontraktstegninger

- Fant materialer og inspirasjonsbilder til leilighetskompleks

- At det innebærer mer å være arkitekt enn bare å tegne hus

Språkkafé 2.0 vol.1

13. oktober 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

Vellykket «Kickstart» av en ny sesong!

Sivilarkitekt Daniel Tabacaru / REFRAME arkitektur AS delte sine erfaringer om hvordan en kan jobbe og eventuelt starte sin arkitektvirksomhet i Norge som utlending, og ikke minst hvordan vi forholder oss til dette markedet på en god måte.Studietur 2017

10. september 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

Årets studietur gikk til metropolen London. Her samlet vi inspirasjon, alt fra bruk av tegl til byplanlegging. Takk for turen!
Nycoveien 2

21. juni 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

06. november 2016. Komplett planforslag ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten.

21. juni 2017. Reguleringsplan er nå godkjent.


Innsendt planforslag Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

20. mars 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

Planforslaget innebærer at dagens bebyggelse erstattes av ny boligbebyggelse i 4-8 etasjer, organisert rundt to store gårdsrom.

Planforslaget gir mulighet for å bygge inntil 365 boliger. Det er åpnet for å innpasse barnehage og noe utadrettet næring. Det er også utarbeidet et alternativ forslag der deler av Tranfabrikken i Peter Møllers vei 13 blir bevart.
Språkkafé vol.4

06. februar 2017

Linkedin      Facebook      Twitter

Velkommen til vår fjerde språkkafé!

Etter ønske fra flere blir dagens tema opprettelse og drift av aksjeselskap / enkeltpersonforetak i Norge. Har du et ønske om å etablere ditt eget kontor og bygge nettverk, kan det være en start å ta turen innom Språkkafeen lørdag 18. februar.

Kaffe serveres av Spor Arkitekter og faglig påfyll kommer fra Hallstein Guthu. Hallstein driver sitt eget kontor, HALLSTEIN, fra sin 57 kvadratmeter leilighet på Sofienberg i Oslo, du har kanskje sett han under Aftenpostens spalte, Oslohjem: Smarte måter å bo på.

Vi sees!


Språkkafé

03. november 2016

Linkedin      Facebook      Twitter

SPOR Arkitekter kjører for første gang et arrangement for nylig ankomne arkitekter i Norge.

Se innsiden av et arkitektkontor her i Oslo lørdag den 12. November 2016.
Vær med på en serie med møter denne vinteren – vær med på vår nyetablerte Språkkafé!

Nycoveien 2

20. mai 2016

Linkedin      Facebook      Twitter

Spor inviterte Veidekke til frokostseminar med tema «Fra plansak til byggesak». Det ble en god diskusjon med mange engasjerte deltakere!

Vinner av parallelloppdrag, Bispevika B9

19. juni 2015

Linkedin      Facebook      Twitter

Prosjektet omfatter prosjektering av 12.460 m² BRA leiligheter med 1.870 m² BRA bevertning-/ næringsareal i første etasje. Bebyggelsen skal følge en gjennomarbeidet helhetsplan for området og forholder seg direkte til Oslos nye havnepromenade. Prosjekteringen er i gang og vi ser frem til et tett samarbeid med ulike aktører og byggherren, Oslo Utvikling (OSU).


Vinner av parallelloppdrag, Nycoveien 2

13. mars 2015

Linkedin      Facebook      Twitter

Spor Arkitekter vant parallelloppdrag for Nycoveien 2 og gleder oss til videre arbeid. Prosjektet går utpå planlegging og prosjektering av et nytt boligprosjekt på ca. 24.200 m2, sentralt på Storo. I samarbeid med byggherre, Veidekke Eiendom, har Spor et felles mål om å skape en arkitektonisk struktur som bidrar til å danne klart definerte gateløp, som er med på å gi Storo sin bymessige identitet.


Jerusalem Bru i Mur og Betong

01. januar 2012

Linkedin      Facebook      Twitter

Jerusalem Bru er omtalt i januarutgaven av Mur og Betong. «Jerusalem bru ble åpnet i september 2011. Med det fikk Sandaker/Torshov en ny og mer direkte forbindelse til grøntområdene langs Akerselva, og et viktig ledd i ’grønn rute’ kom på plass. Grønn rute er en sykkel- og gangforbindelse som følger grønne områder og turveier mellom Skøyen/Frognerparken og Torshovdalen/ Sinsen.»