Spor Arkitekter arbeider innenfor arkitektur, urbanisme og samferdsel. Vi mener god arkitektur oppstår i prosesser med tett samarbeid, åpen dialog og bred kunnskap.

IMG 2894 crop web

Profil

Kontoret har gjennom flere år bygget opp et renommé som en solid aktør i markedet og har mange faste oppdragsgivere. Spor har 14 ansatte, en allsidig stab av høyt kvalifiserte arkitekter. Kontoret har stor faglig bredde, lang erfaring med håndtering av forskriftskrav, kommunale prosesser og myndigheter, samt gode kunnskaper innen digitale verktøy.

Gjennom overordnede plangrep ønsker vi bidra til gode rammer for livet mellom husene. Arkitekturen skal skape rom der mennesker føler seg vel, både ute og inne. Spor har en ambisjon om å lage arkitektur av høy kvalitet, gjennom god materialbruk og bevisst detaljering. I boligprosjektering fokuserer vi på funksjonelle planløsninger som legger grunnlag for attraktive nye hjem.

Vi setter arkitekturen i sammenheng med sine omgivelser, hvert prosjekt er unikt. Gjennom teamarbeid utformes prosjektene med konsepter som tåler modifikasjon, uten å miste sin visjonære kvalitet.

«I don't want to be interesting. I want to be good» – Mies van der Rohe

IMG 2529 web
IMG 3014 Edit web

Arbeidsområder

Spor Arkitekter jobber innenfor arkitektur, urbanisme og samferdsel. Arbeidsområdene er mulighetsstudier, konsekvensanalyser, reguleringsplaner og detaljprosjektering. Vi følger prosjekter gjennom hele prosessen fra planforslag til ferdig bygg.

Kompetanse

 • Planarbeid
 • Prosjektering
 • BIM
 • Sentral godkjenning tiltaksklasse 3, arkitektur og ansvarlig søker
 • Rådgivning og programmering
 • BREEAM-NOR
 • Passivhus

Fakta

 • Etablert 1985
 • Flertall av ansatte er medeiere i firmaet
 • Bruker MAKS 10, Arkitektbedriftenes kvalitetssystem
 • Miljøfyrtårnsertifisert siden 2010
 • Medlem Grønn Byggallianse
 • Medlem/styringsgruppe Kunnskapsarena for ombruk
 • Org. nr.: 976 588 614 MVA

(+47) 22 93 14 20
spor@spor.no

Ansatte

Spor Arkitekter
Pilestredet 75 D
Postboks 5173, Majorstuen
0302 Oslo, Norge

Ansatte

IMG 2767 crop