Snøbyen Pluss

1/

  • Status: Forprosjekt
  • Type: Bolig | Fellesareal, inkl. gjesteleiligheter
  • Sted: Felt B4 og B16, Snøbyen, Lørenskog
  • Størrelse: 11 900 m² BRA
  • Fellesareal: 400 m² BRA
  • Antall boenheter: 150 boliger, 35-124 m²
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS
  • Illustrasjoner: EVE Images
  • Snøbyen Pluss - Selvaag Bolig

Snøbyen Pluss omfatter syv bygninger som inneholder Selvaag Bolig sitt Plussboliger® konsept og boligarealer. Prosjektet har en landlig beliggenhet mellom skog, en offentlig park og et romslig gårdsrom som utvides mot en naturlig kolle. Bygningene varierer i høyder fra 4 til 5 etasjer, både med sokkel- og tilbaketrukkete etasjer. Det er planlagt underjordisk parkeringsanlegg. Prosjektet er delt opp i fire byggetrinn, hvorav første byggetrinn også omfatter et bygg tegnet av Einar Jarmund & Co. Arkitekter. 

Fem av bygningene former et tun rundt et romslig gårdsrom som er forbundet med veien, kollen, parken og en mindre gårdsplass via stier og kjørbar intern vei. Dette gjør gårdsrommet til en sentral del av kvartalet. Fellesarealene til Plussboliger® konseptet er i all hovedsak lagt i 1. etasje langs Ødegårds vei. Alle boligene og Plussboliger® areal har innganger fra gårdsrommet og bidrar til å gjøre det til et sted der alle kan møtes. Leilighetene har i tillegg private balkonger og markterrasser.

Fasadene er utformet med noe asymmetri og variasjon. Fasadematerial og formspråk gjenspeiler etasjens funksjoner bak fasader. Tegl og treverk er hovedmaterialer. Teglfasader er utformet i lik teglforband med en diskret fuge. Ved hjelp av trepaneler med ulike bredder, orientering og spill i treverket gis fasadene ulike utrykk. Fasaden til fellesarealene i det ene bygget utformes som en sokkel perforert med store glassfelt. Utekragende balkonger forsterker bygningskroppens volum bakenfor. Vinduer og vindusfelter i leilighetene strekker seg fra gulv til tak for å bryte ned byggenes skala og deres horisontale volumer, samtidig som man maksimerer utsikt, utsyn og dagslys.