Skullerud [parallelloppdrag]

1/

  • Status: Parallelloppdrag 2016
  • Type: Plan | Bolig | Næring
  • Sted: Skullerud, Oslo
  • Størrelse: 59 000 m² BTA
  • Antall boenheter: 600 boliger
  • Oppdragsgiver: Opsahl Gruppen
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter

Vårt forslag presenterer et svar på hvordan dagens utfordringer kan løses og gjøres om til kvaliteter. Hovedgrepet baserer seg på å utvikle et nytt sentrum som ligger rundt Skullerud Torg sentralt i planområdet, i krysningspunktet mellom to hovedakser: Olaf Helsets vei fra øst til vest og den nye Allmenningen fra nord til syd. Olaf Helsets vei utformes som en tydelig urban akse, definert av ny bebyggelse langs veien. Denne aksen er hovedforbindelse mellom T-bane stasjonen og Marka.

Allmenningen forbinder gang- og sykkelveier fra Østensjøvannet i nord med turvei langs Ljanselva i syd. Samtidig skal den være ryggraden i Nye Skullerud. Herifra legges innganger til eksisterende næringsbygg, skolebygg og ny boligbebyggelse.