Bispevika - parallelloppdrag

1/

  • Status: Vinnerforslag | Parallelloppdrag
  • Type: Bolig | Næring
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Størrelse: 15 460 m² BTA
  • Antall boenheter: 150 leiligheter, 43-145 m²
  • Oppdragsgiver: OSU

Prosjektet ønsker å følge opp Oslos særpreg som grønn by og foreslår å lede vegetasjon fra tilliggende parkområde, Kongsbakken, inn i de nye byrommene i Bispevika. Bygningsmassen artikuleres som ett homogent volum, kledd i en lys slett overflate i form av lyse fasadeplater. Internt dannes mellomrom med en organisk, varm og levende treoverflate. Åpne glassfasader med spileverk mot smågatene gir lys og utsikt samtidig som man skjermes mot innsyn. Utkragede karnapper bidrar til sjøutsikt for de fleste leiligheter. Vegetasjonen ledes opp over fasaden, som hengende hager til takhagene, som har utsikt over sjø og by.

Leilighetene varierer i størrelse fra 2-roms til generøse 4/5-roms. En stor andel av leilighetene ligger på hjørner med utsikt og lysinnfall fra to sider. På bakkeplan foreslås det seks leiligheter som går over to etasjer