Piruetten Barnehage

1/

  • Status: Ferdigstilt 2008
  • Type: Barnehage
  • Sted: Rud, Bærum
  • Størrelse: 700 m² BRA, plass for 78 barn
  • Oppdragsgiver: Stiftelsen Kanvas
  • Foto: Morten Spaberg

I forbindelse med utbygging av boliger på Hagan Gård ble det etablert en barnehage for 78 barn på områdets sydvestre hjørne. Barnehagen er bygget i to etasjer, hvor begge har direkte tilgang til terreng.

Navnet "Piruetten" ble utgangspunktet for konseptet; en kontinuerlig bevegelse gjennom barnehagen og uterommet. Hovedintensjonen bak utformingen var å skape et spennende forhold mellom inne og ute. Bygningen inneholder mange ulike soner som gir rom for en variert og kreativ hverdag. Rominndelingen er fleksibel slik at det tilrettelegges for ulike aktiviteter både inne og ute. Planløsning, fasader og overflater er utformet etter barns premisser, med varierte vindusåpninger i forskjellige høyder og skjult rom under trappen. Farger og materialer stimulerer fantasien og inviterer til alle slags leker.