Lundkvartalet

1/

  • Status: Ferdigstilt 2020
  • Type: Bolig | Næring
  • Sted: Kvartal 37, Lillestrøm
  • Størrelse: 10 900 m² BRA
  • Antall boenheter: 120 boliger, 39-142 m²
  • Oppdragsgiver: JM Norge AS
  • Foto: Arme B. Langleite

Lundkvartalet omfatter bygninger med både nærings- og boligarealer, og har en urban beliggenhet mellom gater, et offentlig torg og et allment tilgjengelig gårdsrom. Bygningene varierer i høyder fra 8 til 4 etasjer.

Langs gater er det lagt næringsareal og fasadene er utformet med asymmetri og variasjon. Leilighetene har tilgang til private balkonger, gårdsrommet og til felles takterrasser. Gårdsrommet ligger ca 1,2m over gateplanet og er forbundet med gater og torg via ramper og trapper. Dette gjør gårdsrommet til en sentral del av kvartalet. Flere av boligene har innganger fra gårdsrommet og bidrar til å gjøre det til et sted der alle kan møtes.

Fasadematerial og formspråk gjenspeiler etasjens funksjon. Tegl er hovedmateriale. Ved hjelp av ulike tegltyper og fugefarger gis fasadene ulike teglutrykk. Næringsetasjene utformes som en sokkel for boligene over. I de to første etasjene fremheves vertikale linjer for å løfte overliggende boligetasjer over gateplan, og gi et luftig, transparent uttrykk til næringsfasadene. Boligetasjene er kledd i en jevn og enhetlig teglstein. Vinduer og vindusfelter i leilighetene er forskjøvet hver andre etasje for å bryte ned byggenes skala og skape inntrykk av lavere høyde. Teglutrykkene skilles både i farge, spill og format og danner tydelige materialoverganger.