Skisseforslag Sollerud Strandpark i Akersposten

27. mai 2021

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har laget et skisseforslag for Sollerud Strandpark for å vise mulighetene som ligger i en utvidelse av den eksisterende moloen på Sollerud på Oslo-siden av Lysaker. Forslaget legger til grunn at man kan bruke massene som tas ut under utbyggingen av Fornebubanen på Lysaker - og slik skape en lett tilgjengelig offentlig strandsone, som både vil være til fordel for transporten av massene og områdets brukere.

Utarbeidet for Lysakerbyen Næringsvel.

Illustrasjon: Spor Arkitekter.