Malerhaugveien 25

1/

  • Status: Under oppføring
  • Type: Bolig | Næring
  • Sted: Ensjø, Oslo
  • Størrelse: ca. 18 500 m² BRA
  • Antall boenheter: 229 boliger
  • Oppdragsgiver: Attivo AS | Strukta AS
  • Illustrasjoner: 3D Estate
  • Les mer om Malerhaugveien 25

Malerhaugveien 25 ligger mellom Ensjø og Helsfyr sør for Valle Hovin og rett over veien for Fyrstikkalléen skole i Oslo. Det føyer seg inn i rekken av transformasjons- og nye boligprosjekter i området. Bygningsvolumene danner en karré rundt et felles åpent gårdsrom. Bebyggelsen trapper seg fra 4 til 6 etasjer, med flere private og én stor felles takterrasse med oppholdsrom med tomtens beste utsikt. I 1. etasje mot veikrysset Malerhaugveien/Grønvoll allé er det avsatt areal til utadrettet næring. Alle boligene har inngang fra gårdsrommet. All parkering er lagt i kjeller med innkjøring fra Malerhaugveien.

Bygningene er delt opp i mindre volumer og oppføres med tegl som hovedmateriale i fasadene. Det benyttes 3 forskjellige farger i tegl der hvert volum har enhetlig farge. Volumene er skilt fra hverandre med inntrukne partier med balkonger og der fasadematerialet er i tre. Selv om de to bygningsvolumene er gjennomgående, oppfattes de som flere bygg satt inntil hverandre med den hensikt å bryte ned lengden på fasadene langs veiene. Prosjektet er ellers stramt og klassisk i utforming, med enhetlige størrelser på vinduer og balkonger.