Jerusalem Bru

1/

  • Status: Ferdigstilt 2011
  • Type: Bro
  • Sted: Sandaker, Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo kommune (Bymiljøetaten)
  • Samarbeid: Aas-Jakobsen
  • Foto: Nils Petter Dale

Ta en tur mellom trekronene! Jerusalem bro krysser høyt over Akerselva ved Sandaker. Broen inngår i gang- og sykkelveinettet «Grønn Rute», som binder sammen turveiene fra Skøyen til Torshovdalen. Navnet «Jerusalem» stammer fra et lokalt småbruk med samme navn. Broen har et moderne formspråk og innpasser seg på en smidig måte i forhold til landskap og vegetasjon. Den 124 m lange S–formede brobanen i stål er konstruert som en skråstagbro, opphengt i to 32 m høye betongtårn. Belysningen, som er integrert i rekkverket og i de to betong tårnene, understreker den buede hovedformen, som svever mellom trekronene.

Spor Arkitekter ble tildelt prosjektet etter å ha vunnet en idekonkurranse i 1999.
Jerusalem bro ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 2012.