Rosenholm tar form

12. februar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Her bygges det i alt 120 boliger, fordelt på 8 blokker. De første boligene vil stå klare til innflytting i midten av mars 2019. I løpet av sommeren vil hele området stå ferdig.

Bildene viser status en fin vinterdag i begynnelsen av februar!