Spor er en del av Kunnskapsarenaen!

12. april 2024

Linkedin      Facebook      Twitter

Vi har inngått avtale med Sirkulær Ressurssentral og blitt samarbeidspartner i Nasjonal Kunnskapsarena for ombruk i Byggebransjen 2024.

Arenaen skal være et møtested for alle aktører i byggebransjen. Ombruk av byggematerialer er avgjørende for å redusere ressursforbruket og klimapåvirkningen fra byggebransjen. Her utvikler vi nye løsninger og deler kunnskap og erfaring. Det er jevnlig åpne digitale og fysiske møter i tillegg til egne møter i styrings- og arbeidsgruppene.