Maridalsporten

1/

  • Ferdigstilt 2012
  • Type:Bolig
  • Sted: Brekkeveien, Oslo
  • Størrelse: 14.000 m2 BRA, 144 leiligheter, 37-150 m²
  • Oppdragsgiver: Brekkeveien 8 AS
  • Foto: Morten Spaberg

Eiendommene Brekkeveien 8 og 19 var del av det tidligere anlegget til Tandberg radiofabrikk ved Kjelsås. Tandbergs kontorbygg i høyblokken Brekkeveien 19 er omdisponert til boliger og utvidet mot sør. Det eksisterende byggets begrensninger og muligheter har bidratt til å skape utradisjonelle og særpregede leiligheter med god takhøyde og en unik utsikt. I Brekkeveien 8, langs nordsiden av Brekkeveien, er det oppført fire punkthus i 4 - 6 etasjer. I utformingen av området er det lagt vekt på å bevare områdets grønne karakter ved å bruke punkthus slik at det bevares en åpenhet og gjennomgående grøntdrag nord-sør i området. Anlegget har jordvarme som hovedenergikilde for oppvarming.

Prosjektet har en variert sammensetning av boligtyper og størrelser, fra 2–roms til 5–roms over to plan. All boligparkering er lagt i kjellere under bebyggelsen.