Ormsund Bru

1/

  • Periode: 1998-2006
  • Type: Reguleringsplan og prosjektering
  • Oppdragsgiver: Samferdselsetaten
  • Samarbeid: Aas - Jakobsen

Den verneverdige Ormsund bro ble bygget i 1922, utført i naglede buefagverk av stål. Konstruksjonen framstår som lett og elegant og med fine detaljer. Brua er utvidet i bredden bl.a. for å få plass til to kjørefelt og fortau med to nye fagverksbuer med samme form som de originale. Det tidlige tredekke er erstattet med betongdekke. Originale rekkverk og detaljer er rehabilitert og brukt på ny. Benker er forblendet med brukar.