Amerikas Forente Staters Ambassade

1/

  • Regulering, byggesak, oppfølging av prosjektering (2004-17)
  • Type: Ambassade
  • Sted: Huseby, Oslo
  • Størrelse: 7 500 m² BRA
  • Oppdragsgiver regulering: Skifte Eiendom | Forsvarsdepartementet
  • Oppdragsgiver byggesak / prosjektering:
  • US State Department | EYP Architecture & Engineering
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter | CRJA Landscape Arch. | EYP A&E

Reguleringsplan for den amerikanske ambassaden med påfølgende byggesak og oppfølging av prosjektering til og med igangsettingstillatelse.

Den 40 dekar store eiendommen består av fem bygg: Kansellibygning, mannskapsbolig, to inngangspaviljonger og en driftsbygning. Rundt bygningene er det pent opparbeidete uteområder, omkranset av et sikkerhetsgjerde.

Prosjektet inkluderte oppgradering av Morgedalsveien og Sørkedalsveien rundt tomten, i samarbeid med Vianova og Norconsult.