Yes, we are in.

14. mars 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

I år tar vi i Spor Arkitekter et veldig bevisst valg og dropper studietur til utlandet. Inspirert av Oslo Miljøhovedstaden 2019, FNs 17 bærekraftsmål og ikke minst Greta Thunbergs skolestreik for klima har vi bestemt oss for å bli i Oslo i år å delta på Urban Future Global Conference UFGC19.

Vi mener at det er viktig å øke vår egen miljøbevissthet og sørge for at vi som Miljøfyrtårnbedrift tilegner oss mest mulig kunnskap om miljøtiltak som vi kan være med på å fremme, både som privatpersoner og gjennom vårt virke som arkitekter og byplanleggere.

UFGC19 gir oss en unik mulighet til å bli inspirert og lære mer om bærekraft. Dette er verdens største møteplass for såkalte CityChangers, folk som ønsker å gjøre byene sine mer miljøvennlige. Og vi trenger ikke å ta fly for å være med, men kan gå, sykle eller ta kollektivt. Vi gleder oss!