Pilestredet Park fortsatt aktuell

09. januar 2024

Linkedin      Facebook      Twitter

Manglende definisjon av arkitektonisk kvalitet, mange dokumentasjonskrav og mye detaljer og er blant utfordringene i forslag til kommuneplanens arealdel.

Da vi regulerte Pilestredet Park (for 20 år siden) var det tidlig søkelys på bærekraft, ombygging og ny bruk av stor eksisterende bygningsmasse. Dette bidro til høy utnyttelse, noe som Daniel Siraj legger merke til når han står her i intervju med NRK.

Om vi hadde fått til dette innenfor den nye kommuneplanen er usikkert. Vi støtter NAL og OAFs felles høringssvar.