Kingosgate

1/

Kingos gate føyer seg ledig inn i Iladalens øvrige bebyggelse med en ordnet og funksjonalistisk karakter. Tverrstilte lameller mot dalens parkdrag gir korte bygningsvolumer og gode forbindelse mellom den offentlige parken og boligene. De relativt luftige, halvoffentlige arealene mellom byggene gir plass til ulike aktiviteter for beboerne. Leilighetene fremstår som moderne med godt gjennomtenkte planløsninger. De fleste boenhetene er sydvendte med god utsikt og mye lys. Alle har tilgang til privat uteareal på balkonger eller terrasser. Toppleilighetene i syvende etasje er tilbaketrukket og har store takterrasser. Garasjeanlegget er plassert i bakre del for ikke å hindre forbindelse mellom tomtens utearealer og parken ved siden av.

Prosjektet er nevnt i Oslo Kommunes eksempelsamling, God boligfortetting i Oslo (2013).