Regional sykkelvei, Lysaker

1/

  • Periode: 2007-2010
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Samarbeid: Cowi

Oppdraget ble utført i samarbeid med Cowi og hadde form av en mulighetsstudie med formål å finne fram til løsning for regional sykkelvei forbi Lysaker sentrum. Fremføringen av en regional sykkelvei gjennom Lysaker er en stor utfordring i et byrom og landskap hvor det allerede skjer svært mye og hvor plassen er svært begrenset.