E18 Filipstad

1/

  • Detaljplan 2015
  • Type: Infrastruktur, brukonstruksjoner, tekniske bygg etc.
  • Sted: Filipstad, Oslo
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Samarbeid: ViaNova Plan og Trafikk

Prosjektet er en del av transformeringen av havneområdet på Filipstad, fra havn til en blågrønn bydel, som en del av Oslo kommunes fjordby-visjon.

Vegprosjektet er en viktig forutsetning for den planlagte byutviklingen. Operatunnelen med Ring 1 på lokk over skal forlenges helt frem til Hjortnes. Ring 1skal utvikles til hovedgate i den nye bydelen. Det legges videre til rette for fremføring av Fjordtrikken mellom Munkedamsveien og Drammensveien på Skillebekk. Skillebekk forbindes med Filipstad havnefront ved hjelp av en trikke- og gangbro som knyttes sammen med havnepromenaden og hovedsykkelvei mot vest.

Spor utførte oppdraget i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk, som del av en prosjekteringsgruppe. Spor Arkitekter har hatt ansvar for formgivning av konstruksjoner i prosjektet og reguleringsplanutforming.

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2020. Byggestart er ikke avklart.