Sollerud Strandpark

1/

  • Status: Skisseprosjekt
  • Periode: 2021-2023
  • Type: Park
  • Sted: Sollerud, Oslo
  • Størrelse: ca. 4 daa rekreasjonsareal
  • Oppdragsgiver: Lysakerbyen Næringsvel
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter

Lysakerbyen Næringsvel går i bresjen for en ny strandpark bygget på en utvidelse av moloen på Sollerudstranda. Moloen er tenkt bygget ved hjelp av fyllmasse som tas ut i forbindelse med byggingen av Fornebubanen.