Pilestredet Park

1/

Planprosessen innebar utredning, programmering og gjennomføring av reguleringsplan for 900 boliger, høyskole og næringsbygg i perioden 1992-97. Oppfølgende arbeid med koordinering av infrastruktur og rammebetingelser, bla knyttet til byøkologisk forprosjekt 1997-2005. Planprosessen ble gjennomført i nært samarbeid med Oslo kommune, med åpen høring i rådhuset og løpende dialog med antikvariske myndigheter om bevaring og gjenbruk av eksisterende bygg.

Reguleringsplanen definerte et nett av gater og plasser. Et sentralt element var ny gang–⁄og sykkelvei fra Bislet gjennom Pilestredet Park mot St Olavs plass og sentrum. To større friområder inngår i planen. En ny gangportal i den omsluttende muren åpner området mot byen.

Prosjektet mottok Oslo bys arkitekturpris 2005 og Statens byggeskikkpris 2007.

Prosjektet er nevnt i Oslo Kommunes eksempelsamling God boligfortetting i Oslo (2013).