Befaring av Fossumjordet

14. februar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

I forbindelse med det nyoppstartede prosjektet Sørumsvingen var vi på befaring av Fossumjordet. Det var en strålende vinterdag med både sol og snø: slike dager er en gave til arkitektens inspirasjon.