Nycoveien 2

1/

  • Konkurranse | Planforslag
  • Type: Plan | Bolig | Næring
  • Sted: Storo, Oslo
  • Størrelse: 24 200 m² BRA
  • Antall boenheter: 275 boliger, 25-108 m²
  • Oppdragsgiver: Veidekke Eiendom AS
  • Se vinnerutkastet, parallelloppdrag

Gjennom konkurransen og i den senere bearbeidelse ble en rekke ulike måter for kvartalets utforming vurdert. Konklusjonen ble tidlig at forutsetningen for å kunne realisere en tett boligutnytting med tilfredsstillende krav til miljø ville være en form for sammenhengende randbebyggelse som skjermer mot gateløpene, og med boliger som vender ryggen mot trafikk og miljøutfordringer.

I det bearbeidete prosjektet er bebyggelsen åpnet i vest for å slippe inn mer lys i gårdsrommet. Den sammenhengende basisbebyggelsen mot Vitaminveien og Nycoveien danner en «skjermende hånd» for boligene og felles uterom. Basisen i fem til seks etasjer bidrar til en menneskelig målestokk i gateløpene og en bymessig utforming av området. De to tårnbyggene i 12 etasjer og det nordre i 13 etasjer gir kvartalet en høy tetthet og gode boliger. Trappeløpet opp fra Nycoplassen gir et tydelig signal om at gårdsrommet er åpent, men samtidig et skjermet felles areal for beboerne. Alle boliginnganger kan nås fra gårdsrommet, samtidig er det mulig for beboerne å velge atkomst fra strøksgatene. Gårdsrommet åpner seg også mot skolens uteområde, og gir videre gangatkomst gjennom en grønn korridor over Lillo gård mot Akerselva.

Bebyggelsen er i hovedsak boliger som åpner seg mot sol og utsikt i vestlig retning. I tillegg til gårdsrommet er det avsatt felles takterrasser oppå bygningsbasisens gjennomgående femte etasje. Det åpnes for å anlegge vestvendte balkonger, mens boliger i 1. etasje får et privat uteareal på terreng. Mot strøksgatene Vitaminveien og Nycoveien legges det til rette for publikumsrettete virksomheter.