Lørenskog Stasjonsby Tribunen

1/

  • Status: Ferdigstilt 2020
  • Type: Leiligheter
  • Sted: Lørenskog Stasjonsby, Lørenskog
  • Størrelse: 6370m² BRA
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig
  • Entreprenør: Betonmast Boligbygg
  • Artikkel i Byggeindustrien

Tribunen består av to boligblokker i 4-6 etasjer med sammenhengende kjeller med parkering. Det er 31 leiligheter i hver blokk som varier fra 42m2 til 106m2. Prosjektet er del av kommunedelplan for Ødegården og byutviklingen knyttet til Lørenskog stasjon, Stasjonsbyen.

De to bygningsvolumene ligger langs terrenget og trekkes ned mot Ødegårds vei slik at noe av vegetasjonen og naturterrenget i øvre del av skråningen bevares. Samtidig knyttes bebyggelsen til gateforløpet nedenfor med en bymessig behandlet forhage og gangatkomster. Bygngingene avtrappes mot vest ved bruk av ulike høyder. Hovedmaterialene i fasadene, tegl og trepanel, understreker inndelingen av hovedvolumene ved at boligdelene er tegl, mens takoppbygg og trapperom er i tre. Sørfasadene deles opp med flere mindre sprang, men har samme tegltype slik at helheten ivaretas. De ulike nivåene markeres med nyanser som oppstår ved bruk av tegl i ulike fugefarger og fugetyper.