Hagebyen

1/

  • Status: Ferdigstilt 2014
  • Type: Bolig | Omsorgsboliger
  • Sted: Fornebu, Bærum
  • Størrelse: 33 400 m² BRA
  • Antall boenheter: 345 boliger
  • Oppdragsgiver: Veifor AS
  • Entreprenør: Veidekke
  • Foto: Damian Heinisch

Hagebyen ligger sentralt på Fornebu mellom Forneburingen og Snarøyveien, nær Nansenparken og Fornebu Senter. I øvre del mot Forneburingen er bebyggelsen organisert rundt tre tun/gårdsrom og et felles torgareal. Nedre del mot Snarøyveien har lavere bebyggelse, plassert langs interne gateløp/allmenninger som knyttes til større åpne grønne arealer. Bebyggelsen består av tre hovedtyper: blokker i 4 og 5 etasjer, 4 etasjes bygg med leiligheter over to plan og rekkehus i 3 etasjer med tilbaketrukket toppetasje og takterrasse. Alle bygg er utformet med rene kubiske former hvor hovedmateriale er lys puss. Enkelte underordnede elementer er bearbeidet med annen materialbruk og farger, som tre og glass.

Området er bygget ut med 345 boliger, med stor variasjon i størrelser og typer som spenner fra leiligheter i ett og to plan til rekkehus.

I en av blokkene er det innpasset en boliggruppe på 14 leiligheter for unge voksne med ulike psykiske utviklingshemminger. I tillegg til de individuelle boligene er det et større felleslokale med tilgang til uteareal og en base for betjening med overnattingsmulighet og møterom.