Elvegata

1/

  • Status: Ferdigstilt 2017
  • Type: Plan | Bolig
  • Sted: Elvegata, Brumunddal
  • Størrelse: 3,6 daa, 3000 m² BRA
  • Antall boenheter: 40 boliger
  • Oppdragsgiver: OBOS Nye Hjem
  • Foto: Zentuvo | Jiri Havran

Planens hensikt er å tilrettelegge for boligbebyggelse i Brumunddals sentrumsområde. Den nye bebyggelsen er foreslått som en åpen forlengelse av områdets rekkehusbebyggelse, og skal være med på å definere byens gateløp. Det foreslås to bygg i 4.etasjer og ett bygg i 2.etasjer. Volummessig ønsker man å trappe byggehøyden ned mot elva, noe som gir gode sol- og lysforhold i gårdsrom og til bakenforliggende bygninger. Sammen med beplantningen tar de varierende tre fasadene opp områdets struktur og danner et felles uteområde.

Det planlegges leiligheter med sikte på bruk av moduler fra Moelven ByggModul. Byggene er basert på svalgangsløsning med leiligheter i størrelsesorden 3-roms på 70m² og 4-roms på 81 m². Alle leiligheter er prosjektert med en stor balkong.