Gladengveien

1/

  • Status: Ferdigstilt 2013
  • Type: Bolig | Næring
  • Sted: Ensjø, Oslo
  • Størrelse: 21 500 m² BRA
  • Antall boenheter: 152 boliger, 40-141 m²
  • Oppdragsgiver: OBOS Nye Hjem | Wilhelm Jordan
  • Foto: Morten Spaberg

Ellipsen Borettslag er del av Gladengtunet, som også omfatter næringslokaler med restauranter og butikker på gateplan.

Fasaden mot gaten er inntrukket i en bueform og utgjør første del av en planlagt plassdannelse (Ellipseplassen). Mellom de fire blokkene dannes det et indre tun, med et stille uteområde som gjenspeiler Ensjøbyens materialpalett; grått, grønt og blått – et bymessig plassgulv med frodig grønn beplantning og vannspeil.

Gladengtunet er blant de første gjennomførte boligprosjektene i Ensjøbyen. Når området er ferdig opparbeidet vil Gladengveien fungere som en miljøgate med vannspeil og beplantning. Petersborgaksen grenser til Gladengtunet i øst, og vil i fremtiden danne en parkmessig tverrforbindelse gjennom Ensjø.