Aslakveien 14

1/

  • Periode: 2020-
  • Status: Pågående
  • Type: Plan, detaljregulering
  • Sted: Røa, Oslo
  • Formål: Bolig, tjenesteyting, næring
  • Planområdets størrelse: 20 508 m², ca. 200 leiligheter
  • Oppdragsgiver: JM Norge AS
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter

Aslakveien 14 er opprinnelig en industritomt, utbygd som del av et større forstadsområde på 50- og 60-tallet på Røa. Nærmeste nabobebyggelse er typisk boligbebyggelse fra denne tiden, lavblokker og rekkehus anlagt i et åpent grønt parklandskap. Nærings- og industritomter langs Aslakveien ble påbegynt transformert til boliger på tidlig 2000-tall. Aslakveien 14 er den siste tomten som får endret bruk.

Det foreslås et åpent storkvartal, som vil kunne føye seg inn i eksisterende 50- og 60-talls åpne bebyggelsesstruktur og bolig i park strategi, samtidig som det vil kunne bidra til en mer bymessig bebyggelse langs Aslakveien. Det etableres gjennomgående siktåpninger fra naboområdene, både mot øst-vest og nord og sør. Åpninger mot Mærradalen gir kontakt mot naturområder i øst. Et stort åpent gårdsrom blir kvartalets felles møteplass med frodig vegetasjon og arealer for lek og opphold. Det planlegges felles grønne takterrasser, samt biotak.

Prosjektet inneholder en miks av gjennomgående leilighet, hjørneleiligheter og mindre ensidige leiligheter med god aksebredde. Det tilrettelegges for gode lys- og utsynsforhold fra alle boliger.

Aslakveien 14 huser i dag funksjoner som dagsenter og danseskole. Planforslaget åpner for at det kan etableres næring og tjenesteyting i kombinasjon med boligene.