Granstangen Park

1/

  • Status: Skisseprosjekt Hus 1-14 oppstart 2022; Prosjektering Barnehage og Hus 8-11 oppstart 2023
  • Type: Bolig | Barnehage
  • Sted: Furuset, Oslo kommune
  • Størrelse: ca. 26 000 BRA bolig + 1 500 BRA barnehage
  • Antall boenheter: ca. 320, 40 - 90 m2 BRA-i
  • Antall barnehageavdelinger: 7
  • Oppdragsgiver: JM Norge
  • Entreprenør: JM Norge
  • Illustrasjon: Spor Arkitekter
  • Mer om prosjektet på JMs hjemmesider

Et stort område på Karihaugen/Furuset i Oslo skal utvikles med boliger, fellesfunksjoner og barnehage, til sammen ca. 660 boliger. Granstangen Park Hus 1-14 og barnehagen ligger i den vestlige halvdelen av området. 

Bebyggelsen er delt opp i oppgangsblokker med noen sammenhengende bygg og enkelte frittliggende, i henhold til reguleringen. All parkering, boder og tekniske arealer er under bakken. Barnehagen har en sentral plassering mot et felles torg i de to nederste etasjene i et boligbygg i totalt 6 etasjer. Barnehagens uteareal ligger midt i bebyggelsen som en grønn lunge. Bebyggelsen ellers er fra 4 til 9 etasjer hvor volumer trappes opp og ned for å legge til rette for best mulig dagslys og utsikt. 

Prosjektet er i stor grad tegnet innenfra og ut for å skape best mulige planløsninger, både for barnehage og boliger. Byggene er deretter videre bearbeidet og fasaden strukturert ved hjelp av relieffer og veksling på materialbruk i bånd og striper for å bryte opp høye og lange volumer.