Villa 17A

1/

  • Status: Ferdigstilt 2018
  • Type: Enebolig
  • Sted: Oslo
  • Størrelse: 240 m² BRA
  • Oppdragsgiver: Privat
  • Entreprenør: EBH Entreprenør AS v/ Byggmester Ola Solberg
  • Foto: Herman Dreyer

Ny bolig for et ektepar hvor barna for lengst har flyttet ut, plassbehovet er redusert, men storfamilien vokser og samles titt og ofte. Ekteparet ønsket seg en moderne bolig med direkte adkomst fra veien. Den skulle være åpen, samtidig privat, og flygelet måtte få plass i stua.

Tomtens form og utnyttelse ga føringer til husets avlange form. Huset er plassert parallelt langs veien i to etasjer med underetasje, hvorav første etasje er boligens hovedetasje. Plasseringen tar hensyn til ekteparets ønskede “bybolig” med direkte adkomst fra vei. Samtidig skjermer boligen uterommet mellom ny og eksisterende bebyggelse fra veien. Det avlange huset har en todelt plan. Mot sørøst ligger de åpne fellesrommene, stue og kjøkken, mens mot nordvest er soverom, garderobe og bad plassert. Skille markeres av inngangsparti og trapperom. I andre etasje er det to romslige terrasser, allrom, kontor|gjesterom og bad. Underetasjen har vaskerom, badstue, bodarealer og garasje.

Fasaden spiller også på ideen om “å bo på et plan”, ved at kun første etasje (inngangsplan) er kledd i tradisjonell trekledning. Tilleggsfunksjonene i andre etasje er tilbaketrukket og kledd i aluminiumsplater, et kontrastmateriale som ligger lett på husets hovedetasje. Huset krager ut fra det naturlige terrengfallet, med en underliggende garasje og carport. Boligens uttrykk spiller sammen med eksisterende bebyggelse gjennom materialbruk, volum og størrelse. Hovedvolumet brytes opp ved et inntrukket inngangsparti og utkraget karnapp.