Mortensrud [BG, BH, BJ og BK]

1/

Området ligger i en vestvendt skråning over Ljanselvdalen og nord for Mortensrud senter. Planarbeidene har vært omfattende, pågått gjennom mange år og resultert i fem byggeprosjekter. Feltene ligger samlet. Det har gitt oss mulighet til å skape et helhetlig område med felles arkitektonisk uttrykk og formspråk. Området er bygget ut med 118 leiligheter og 92 småhus, til sammen ca 28 000 m2 BRA. Småhusene har utviklet seg fra tradisjonell boligbebyggelse (Mikkelsgrenda) til passivhus (Rudshagen) og passivhus med aktiv energiforsyning (Stenbråtlia) i siste byggetrinn.