Spor Arkitekter arbeider innenfor arkitektur, urbanisme og samferdsel. Vi mener god arkitektur oppstår i prosesser med tett samarbeid, åpen dialog og bred kunnskap.

Spor Arkitekter arbeider innenfor arkitektur, urbanisme og samferdsel. Vi mener god arkitektur oppstår i prosesser med tett samarbeid, åpen dialog og bred kunnskap.

Løkkehagen 23

Løkkenhagen

20 221026 135725

Lørenskog stasjonsby

Gladengveien 0052 Edit

Gladengveien

Stenbratlia 0620 Edit

Stenbråtlia