Varsel om oppstart av detaljregulering for Aslakveien 14 i Oslo

11. juni 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

JM Norge ønsker å omregulere Aslakveien 14 fra industri til boligformål. Det tas sikte på å oppføre leilighetsbygg i 4-9 etasjer med anslagsvis 240 boliger. Innpassing av barnehage samt innslag av lokaler for næring og lokale behov vil bli vurdert. Mot Mærradalen vil det bli avsatt en buffersone mellom ny bebyggelse og naturområdene. Aslakveien med fortau skal beholdes som i dag, men det skal vurderes endret utforming av kryss med Ostadalsveien.

Spor Arkitekter er fagkyndig rådgiver.

Kartet viser foreløpig planavgrensing. Du kan se mer om saken på saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten, saksnummer 202005592.

Innspill til planarbeidet kan du sende til Spor Arkitekter v/ Amund Vik, Postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo, e-post: spor@spor.no, innen 10.august 2020.

Spørsmål kan også rettes til JM Norge v/ Ellen Kathrine Fagerslett, tel: 990 22 706, e-post: ellen.fagerslett@jm.no


Malerhaugveien 25 i salg!

04. juni 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

Første salgstrinn i Malerhaugveien 25 på Ensjø er nå lagt ut og det rapporteres om god salgsstart tross Korona-tider. Etter hvert skal det i alt selges 200 leiligheter fra 37 kvm til 126 kvm, fordelt på to bygg på inntil 6 etasjer.

Byggene er lagt langs gatene i en kvartalsstruktur med et stort åpent gårdsrom i midten. Teglfasadene har et stramt og klassisk uttrykk, med høye vinduer og en variasjon av utenpåliggende og inntrukne balkonger.

Språkkafé 29. feb - Arkitektenes rolle i informasjonsalderen

10. februar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et tiltak for å oppnå bedre kvalitet i arkitektur.

Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren i den nye – fjerde – industrielle revolusjonen. Den bringer den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestandeler: Tingene, nettforbindelsene, data og analyse.

I dette foredraget skal vi snakke om hvordan teknologi vil påvirke arkitektenes rolle i fremtiden.

Angie Mendez er opprinnelig fra Costa Rica og har bodd i Norge de siste 12 år. Hun jobber hos A-lab som BIM manager.


Lillebergtunet er innflytningsklart!

09. februar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

Entreprenør Backe Stor-Oslo har jobbet på spreng og i forrige uke ble Lillebergtunet gitt midlertidig brukstillatelse, og de første familiene begynte innflyttingen. Vi fikk komme på befaring og er godt fornøyde med resultatet!

Lillebergtunet, i regi av OBOS, ligger på Ensjø i Oslo i Grenseveien/Malerhaugveien. Prosjektet består av 92 leiligheter fordelt på to bygg i volumer på 5 og 8 etasjer, og etter en hektisk høst gjenstår kun ferdigstillelse av uteområdet. Med kvaliteter som god utsikt, flotte leiligheter, takterrasser og mye ettermiddagssol har Lillebergtunet mye å tilby sine beboere.

Språkkafé 8. feb - En utenlandsk arkitekt sitt unike synspunkt, fra scratch med store drømmer

11. januar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

8. februar, kl. 14.00
Spor Arkitekter, Pilestredet 75D


Arkitekt Giovanna Trotta ønsker å snakke direkte til deg som deltar i språkkafeen:

«Jeg liker å tenke på meg selv som en ung arkitekt, som reiste til Norge med en koffert full av alle sine drømmer og beste evner. Året var 2007, og jeg følte at jeg hadde et stort potensiale og mange ideer. Men jeg visste ikke hvordan jeg kunne vise alt jeg kunne bidra med.

Etter 2 år som praktikant i Sveits, i 2007, flyttet jeg til Norge. Der startet jeg å lære meg norsk, samtidig som jeg begynte å jobbe som freelance industri-designer. Mesteparten av tiden jobbet jeg med offentlige bygninger slik som barnehager, helsebygninger, konkurranser, kundebehandling, prosjektledelse osv. I denne perioden jobbet jeg også som selvstendig næringsdrivende, da mest med bolig og næringsbygg.

Jeg vil gjerne snakke om min erfaring som en utenlandsk ung arkitekt som startet fra scratch i Norge. Jeg kjente ingen innen dette feltet, men jeg hadde mye entusiasme og følte at Norge var et land der det var gunstig å starte egen business.

Norge kan være et drømmeland for modige arkitekter. Det er derfor jeg er her for å fortelle min historie. Velkommen!»