Lørenskog Stasjonsby Langsiden

1/

  • Status: Ferdigstilt 2017
  • Type: Bolig
  • Sted: Lørenskog
  • Størrelse: ca. 5000 m² BRA
  • Antall boenheter: 56 boliger
  • Oppdragsgiver: Selvaag bolig
  • Foto: Damian Heinisch
  • Mer om Lørenskog felt B1

Spor har stått for utredning, regulering og prosjektering av bebyggelse på Skårerødegården, i Lørenskog, nær Lørenskog stasjon. Planområdet er delt inn i flere byggefelt, hvor kontoret prosjekterer boliger på tre av feltene.

Felt B1-6 prosjekteres med 4. etasjers hus, arealeffektive boliger for familier og andre sammensatte husholdninger. Det er stor variasjon i leilighetsstørrelser innenfor ett og samme hus og feltet som helhet.

Husene vil bestå av prefabrikkerte moduler i treverk med plassbyggete heis- og trappehus. Reguleringen har lagt til rette for optimale sol- og lysforhold, alle boligene får privat uteplass i form av balkong eller terrasse, mot syd og vest. Bebyggelsen er utformet med fire hus, to i punkthusform og to tre-spennere, totalt 56 leiligheter.