Lørenskog [Felt B1]

1/

  • Periode: 2005-2012
  • Status: Ferdigstilt
  • Type: Plan | Område- og detaljregulering
  • Sted: Ødegården, Lørenskog stasjonsby
  • Størrelse: 97 daa, boligformål 45,6 daa
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS
  • Antall boenheter: ca. 500 boliger
  • Mer om felt B1-5
  • Mer om felt B1-6
  • Mer om Blinken

Planarbeidet for Lørenskog stasjonsby ble påbegynt gjennom et parallelloppdrag om en helhetlig plan. Hensikten var å få fram et grunnlag for en kommune­delplan for området. Prinsippløsningene i Spors besvarelse er lagt til grunn for kommundelplanen som ble vedtatt i 2010. Spor bidro også i arbeidet med konsekvensutredningen knyttet til kommunede­planen.

Senere har Spor arbeidet med bearbeiding av deler av planen, bl.a. boligdel, veisystem og grøntstruktur. Reguleringsplan for sentrumsområdet/område B1/O1 ble utarbeidet 2008-12. Innenfor B1 har vi prosjektert 3 boligfelt (B1-5,6,7)

Regulering av flere delfelt nordover i åssiden overfor flaten og Ødegården pågår.