Gjønneshagen [Felt 3]

1/

  • Status: Ferdigstilt 2017
  • Type: Bolig
  • Sted: Gjønnes, Bærum
  • Størrelse: 13 615 m² BRA
  • Antall boenheter: 131 boliger
  • Oppdragsgiver: Skanska Bolig AS
  • Entreprenør: Skanska Norge AS
  • Foto: Damian Heinisch
  • Les om planen for blokkområdet på Spor.no
  • Prospekt

Tomten er opprinnelig del av Gjønnes gård. Den ligger nær Gjønnes T-banestasjon og i gangavstand til Bekkestua sentrum, således er felt 3 et naturlig sted for konsentrert boligbebyggelse. Volumene er formgitt med tanke på å gi store og lyse boarealer, grønne felleshager, samt gode forbindelser til tilstøtende grøntarealer.

Åtte blokker er organisert rundt to gårdstun. De 131 boenhetene er fordelt på 4-5 etasjers boligbygg med tilhørende garasjekjeller. Leilighetene varierer i størrelsesorden fra 2-roms på 48 m² , til 5-roms på 170 m² , alle med privat uteareal i form av balkong eller terrasse. Leilighetene i første etasje har private hager enten mot tun eller tilgrensende parker.

Materialbruken er nøktern og gjenkjennelig, med fokus på klassiske og bestandige materialer som tegl, eik, aluminium og plasstøpt betong. Materialene eldes naturlig og gjenspeiler materialbruken i småhusbebyggelsen i nordøst.

Spor har vært engasjert i alle faser og har hatt rollen som ansvarlig søker.