Gjønnes [Felt 1-3]

1/

Gjønnes gård ble tatt inn i arealdelen av kommuneplanen i 2003 med forutsetning om at 1/3 av gården skulle avsettes til boligbygging, mens 2/3 av gården skulle stilles til disposisjon for kommunen som åpne arealer nyttet til lek, løkker og landbrukspark. Planforslaget som ble vedtatt i 2009 omfattet nytt boligområde, gårdstun og landbruksområde på tilsammen 135 daa.

I 2010 overtok Skanska Bolig retten til å bygge ut boligområdet på Gjønnes gård. Planen for småhusområdet ble vedtatt i 2012, med ene- og tomannsboliger. Plan for blokkområdet ble vedtatt 2014 med leilighetsbygg i 4-6 etasjer.

Det nye boligområdet på Gjønnes grenser til eneboligbebyggelse i nord og øst, et større grøntområde i vest og turvei, samt Gjønnes t–banestasjon i syd. Boligene ligger tilknyttet interne tun og med interne stikkveier. For småhusene legges det til rette for parkering på egen tomt i carport og på terreng. Øvrige boliger er tilknyttet felles parkeringsanlegg under bakken.