Gjønnes gård

1/

  • Status: Ferdigstilt 2014
  • Type: Bolig | Regulering og detaljprosjektering
  • Sted: Gjønnes, Bærum
  • Størrelse: 9200 m² BRA
  • Antall boenheter: 50 tomanns- og eneboliger
  • Oppdragsgiver: Skanska Bolig
  • Foto: Morten Spaberg
  • Les om planen for småhusområdet

Småhusene er utformet med saltak og trefasader, i alt 50 boenheter. Kledningen består av liggende panel som er behandlet slik at det grånes naturlig over tid, og er nærmest vedlikeholdsfritt. Detaljer i metall og dyptliggende vinduer sørger for liv og kontraster i fasadene.

Bebyggelsen er organisert i tre grupper rundt felles grøntarealer, internt forbundet med gangstier. Beliggenheten og plasseringen i terrenget sørger for gode lys- og solforhold i samtlige boliger. De fleste boligene er over tre plan med kjøkken og oppholdsrom på inngangsnivå. Alle enheter har private hager, samt parkering/carport ved inngangsparti.

Byggene er oppført av prefabrikkerte vegg-, tak- og dekkeelementer, noe som har bidratt til et presist og enkelt uttrykk.