Første IG på Bergerløkka i Asker!

07. januar 2019

Linkedin      Facebook      Twitter

Rett før jul var endelig første igangsettingstillatelse i boks!
Budstikka skriver: «Askers desidert største utbyggingsprosjekt er Vestre Billingstad med 1600 boliger. Onsdag 12. desember kunne JM markere byggestart av første byggetrinn på sitt delprosjekt Bergerløkka. Her skal det stå seks hus med til sammen 120 boliger klare for innflytting høsten 2020.»