Bergerløkka

1/

  • BT1: ferdigstilt 2020, BT2: ferdigstilt 2022
  • BT4: settes i gang Q1 2023, BT5: forprosjekt 2023
  • Type: Bolig | Omsorgsboliger | Lokalnæring
  • Sted: Vestre Billingstad, Asker kommune
  • Størrelse: BT1, 2 og 4: ca. 30 000 m² BRA
  • Antall boenheter: 360 boliger, 35-130 m²
  • Oppdragsgiver: JM Norge
  • Entreprenør: JM Norge
  • Foto: Spor Arkitekter
  • Mer om prosjektet på JMs hjemmesider

Bergerløkka er JM Norges del av den store utbyggingen på Vestre Billingstad i Asker, som omfatter transformasjon av eksisterende næringsområder til en ny bydel i Asker kommune med ca. 1600 boliger totalt. Etter vedtatt regulering i januar 2018 ble det satt fullt trykk på utbygging av JMs byggefelt, hvor SPOR prosjekterer byggetrinn 1, 2 og 4 og håndterer alle offentlige søknader i forbindelse med byggetrinnene.

Leilighetsbyggene består av frittliggende 3- og 4-spennere i 4 til 7 etasjer med 1 til 4-roms leiligheter i varierende størrelser, med underliggende felles garasje- og bodkjeller. Sol- og lysforhold innvendig og utvendig har vært svært viktig i bygningsutformingen.

I byggetrinn 1 er det 8 integrerte omsorgsboliger for unge voksne med varierende grad av utviklingshemming og 24-timers kommunal tilsynsvakt, solgt med full omsorgsstandard/Husbank og fellesarealer. Byggetrinn 4 inneholder utleieboligkonseptene «Leva og Hjemom» i regi av Grunnsteinen AS.

Det benyttes både tegl og treverk i fasader, samt detaljering i beslagsplater i forskjellige farger. Farge- og materialbruken er koordinert for hele JMs felt og skal bidra til en god variasjon i fasader samtidig som det skal være mulig å kjenne igjen sitt eget hus. Felles gårdsrom er romslig og det er lagt stor vekt på å skape gode felles møteplasser. Byggene har forseggjorte inngangspartier og det er lagt mye ressurser i bestandige og gjennomtenkte byggedetaljer. Hele prosjektet er Svanemerket og tilfredsstiller krav til bærekraftig mobilitet med egen bildelingsordning, sykkelrom med vask og reparasjonsverksted, lademulighet for alle bilplasser mm. Ved årsslutt 2022 hadde alle beboere i BT1 og 2 flyttet inn.