Bergerløkka

1/

 • BT1: ferdigstilt 2020, BT2: ferdigstilles Q1 2022
 • BT4: i forprosjekt
 • Type: Bolig | Omsorgsboliger | Lokalnæring
 • Sted: Vestre Billingstad, Asker kommune
 • Størrelse: BT1, 2 og 4: ca. 30 000 m² BRA
 • Antall boenheter: 360 boliger, 35-130 m²
 • Oppdragsgiver: JM Norge
 • Entreprenør: JM Norge
 • Foto: Spor Arkitekter
 • Illustrasjoner for JM: Carbonwhite
 • Mer om prosjektet på JMs hjemmesider
 • Byggeplasskamera

Bergerløkka er JM Norges del av den store utbyggingen på Vestre Billingstad i Asker, som omfatter transformasjon av eksisterende næringsområder til en ny bydel i Asker kommune med ca. 1600 boliger totalt. Etter vedtatt regulering i januar 2018 ble det satt fullt trykk på utbygging av JMs byggefelt, hvor SPOR prosjekterer byggetrinn 1, 2 og 4 og håndterer alle offentlige søknader i forbindelse med byggetrinnene.

Leilighetsbyggene består av frittliggende 3- og 4-spennere i 4 til 7 etasjer med 1 til 4-roms leiligheter i varierende størrelser, med underliggende felles garasje- og bodkjeller. Sol- og lysforhold innvendig og utvendig har vært svært viktig i bygningsutformingen.

I byggetrinn 1 er det 8 integrerte omsorgsboliger for unge voksne med varierende grad av utviklingshemming og 24-timers kommunal tilsynsvakt, solgt med full omsorgsstandard/Husbank og fellesarealer. Byggetrinn 4 inneholder utleieboligkonseptene «Leva og Hjemom» i regi av Grunnsteinen AS.

Det benyttes både tegl og treverk i fasader, samt detaljering i beslagsplater i forskjellige farger. Farge- og materialbruken er koordinert for hele JMs felt og skal bidra til en god variasjon i fasader samtidig som det skal være mulig å kjenne igjen sitt eget hus. Felles gårdsrom er romslig og det er lagt stor vekt på å skape gode felles møteplasser. Byggene har forseggjorte inngangspartier og det er lagt mye ressurser i bestandige og gjennomtenkte byggedetaljer. Hele prosjektet er Svanemerket og tilfredsstiller krav til bærekraftig mobilitet med egen bildelingsordning, sykkelrom med vask og reparasjonsverksted, lademulighet for alle bilplasser mm. Innflytting i første byggetrinn begynte i august 2020 og andre byggetrinn skal ha alle beboere i hus våren 2022.