Bergerløkka

1/

  • BT1 er ferdigstilt, BT2 er under bygging og BT4 er i forprosjekt
  • Type: Leiligheter, omsorgsbolig bofelleskap, lokalnæring
  • Sted: Vestre Billingstad, Asker kommune
  • Størrelse: Byggetrinn 1 og 2, ca. 20 000 m² BRA, 225 boliger 35-130 m²
  • Oppdragsgiver: JM Norge
  • Entreprenør: JM Norge
  • Illustrasjoner for JM: Carbonwhite
  • Mer om prosjektet på JMs hjemmesider
  • Byggeplasskamera

Bergerløkka er JM Norges del av den store utbyggingen på Vestre Billingstad i Asker, som omfatter transformasjon av eksisterende næringsområder til en ny bydel i Asker kommune med ca. 1600 boliger totalt. Etter vedtatt regulering i januar 2018 ble det satt fullt trykk på utbygging av JMs byggefelt, hvor SPOR prosjekterer byggetrinn 1, 2 og 4 og håndterer alle offentlige søknader i forbindelse med byggetrinnene.

Leilighetsbyggene består av frittliggende 3- og 4-spennere i 4 til 7 etasjer med 1 til 4-roms leiligheter i varierende størrelser, med underliggende felles garasje- og bodkjeller. Sol- og lysforhold innvendig og utvendig har vært svært viktig i bygningsutformingen.

I byggetrinn 1 er det 8 integrerte omsorgsboliger for unge voksne med varierende grad av utviklingshemming og 24-timers kommunal tilsynsvakt, solgt med full omsorgsstandard/Husbank og fellesarealer. Byggetrinn 4 inneholder utleieboligkonseptene «Leva og Hjemom» i regi av Grunnsteinen AS.

Det benyttes både tegl og treverk i fasader, samt detaljering i beslagsplater i forskjellige farger. Farge- og materialbruken er koordinert for hele JMs felt og skal bidra til en god variasjon i fasader samtidig som det skal være mulig å kjenne igjen sitt eget hus. Felles gårdsrom er romslig og det er lagt stor vekt på å skape gode felles møteplasser. Byggene har forseggjorte inngangspartier og det er lagt mye ressurser i bestandige og gjennomtenkte byggedetaljer. Hele prosjektet er Svanemerket og tilfredsstiller krav til bærekraftig mobilitet med egen bildelingsordning, sykkelrom med vask og reparasjonsverksted, lademulighet for alle bilplasser mm. Innflytting i første byggetrinn begynte i august 2020 og er nå komplett.