Vardøya

1/

  • Ferdigstilt: 2020
  • Type: Hytte
  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver og arkitekt: Knut Helle og Aashild Mariussen
  • Byggmester: Andreas Sommerfelt, https://byggmestersommerfelt.no/

Erstatningshytte på 70 m2 er oppført i skjærgården i Risør. Eiendommen ligger i Landbruk, natur- og friluftsområde, i 100 meters sonen, men medfører ingen endringer for allmenn ferdsel. Bebyggelsen underordner og tilpasser seg tomtens terreng og stedets topografi. Hytta er plassert der den opprinnelige hytta lå, på en bergflate omgitt av store furutrær. Hytta er utformet som to langstrakte volumer, noe forskjøvet og med utvendig gangareal. Et samlende tak gjør at hytta fremstår som ett volum. Hytta er oppført i furu og med royalimpregnert panel, både stående, liggende og trespon, som vil gråne naturlig over tid. Utforming av takutstikk har referanser til lokal byggeskikk.