Stenbråtlia

1/

  • Status: Ferdigstilt 2014
  • Type: Rekkehus
  • Sted: Mortensrud, Oslo
  • Størrelse: 34 boliger, 106-123 m²
  • Oppdragsgiver: OBOS Nye Hjem AS
  • Samarbeid: Asplan Viak (LARK)
  • Foto: Morten Spaberg

Boligene er prosjektert som passivhus. Kombinasjonen passivhus/ rekkehus gjorde dette til et pilotprosjekt i Oslo, og del av forskningsprosjektet EBLE. Husene er oppført som elementbygg.

Det er utarbeidet tre ulike boligtyper over tre plan, for å møte utfordringene i det varierte og bratte terrenget. Terrenget er sterkt skrånende mot vest, og alle boligrekkene er lagt nord-sør for å gi enhetene best mulig sol- og utsiktsforhold, samt god utnyttelse av solenergien. I tillegg til private og felles uteområder har alle boligene en 20 m² privat takterrasse. Rekkehusene har solfangere på tak som forsyner enhetene med varme, og det er klargjort for installering av luft til vann-varmepumpe. Energien som genereres lagres i vannmagasin og distribueres som vannbåren gulvvarme.