Peter Møllers vei 13 og Lørenvangen 22

1/

  • Periode: 2015-
  • Status: Pågående (planforslag innsendt)
  • Type: Plan
  • Sted: Løren, Oslo
  • Formål: Bolig
  • Størrelse: 37 260 m² BRA
  • Oppdragsgiver: Selvaag Løren 7 AS | Orkla
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter
  • Last ned prosjektark

Planområdet ligger i et transformasjonsområdet på grensen mellom indre og ytre by, med stor grad av utnytting.

Internt i bebyggelsen etableres det et ytterligere hierarki av offentlige rom, fra det trafikkerte urbane livet langs Peter Møllers vei og Lørenvangen til beboernes grønne kvartalshager. SAMLEGATENE ser man for seg utformes med boliger i første etasje, brede fortau og trerekker. I området ved krysset Peter Møllers vei og Vekslerveien utformes det med aktive fasader i første etasje som knytter seg på dagens etablerte gateløp og områdets fremtidige plan. INTERNGATEN har utfordringer med terrengfall og tilstøtende fasader for de fremtidige boligenes solside. Denne gaten ser vi for oss med et mer urbant preg, samtidig som det bør legges tilrette for forhager til boligene. PARKDRAGET er tenkt utformet som et grøntdrag, med en opparbeidet gang/ sykkelvei, hvor også brannbiler kan komme til. Parkdraget flyter inn i KVARTALSHAGENE, hvor beboerne kan oppholde seg i grønne omgivelser, her ligger også boligenes inngangsparti, sykkelparkering og lekearealer.