Møllefossen bro

1/

  • Skisse- og detaljprosjekt 2013-2015
  • Type: Bro
  • Sted: Lysaker, Oslo | Bærum
  • Oppdragsgiver: Mustad Eiendom
  • Samarbeid: Aas-Jacobsen AS

Ved Møllefossen over Lysakerelva ble bygget en enkel, smal trebro etter storflommen i 1987. Broen ligger som et viktig bindeledd og hovedgangforbindelse mellom et det tidligere Mustadområdet i Oslo og knutepunktet Lysaker stasjon og bussterminal.

Høsten 2010 besluttet kommunene og de offentlige trafikk- og transportetatene at dette var et av de viktigste tiltakene for å oppruste det offentlige rommet i Lysakerbyen. Lysakerbyen Næringsvel har senere tatt initiativ til å få oppført en ny offentlig gangbro på damkronen.

Bro og gangforbindelser utføres med universell utforming. De gamle landkarene i hugget granitt beholdes, mens broen, som utføres som stålkonstruksjon med tredekke, fundamenteres med stålkjernepeler til fjell. Broen legges i sikker høyde for 200-årsflom. Prosjektet er ikke realisert.