Lillestøm Kv10 [konkurranse]

1/

  • Parallelloppdrag
  • Type: Plan | Bolig | Næring
  • Sted: Lillestrøm, Skedsmo
  • Størrelse: 34.900 m² BTA, 290 leiligheter
  • Oppdragsgiver: Skanska Eiendomsutvikling

Hovedgrepet baserer seg på å styrke Adolph Tidemands gate og Nittedalsgata som bygater. De er transportårer, men også handlegater. Her etableres det næringsarealer på gateplan samt boliginnganger. Brandvoldgata og Torvgata styrkes som boliggater. Her legges det boliger på gateplan, med private utearealer i front tilpasset trafikken i gateløpet.

Inngangspartier og portrom legges ut mot gateløp for å aktivisere gatene som byrom.

Torvgata opparbeides som et gatetun og muliggjør større samspill mellom offentlige og private uterom på bakkeplan. Diagonalen etableres på tvers gjennom kvartalet som en ny trasé for byen. Langs diagonalen anlegges torv, lekeplasser og kvartals­hager.