Løren vest - idéskisse

1/

  • Parallelloppdrag
  • Type: Plan | Bolig | Næring
  • Sted: Sinsenveien, Oslo
  • Størrelse: Ca. 34 000 m² BRA
  • Antall boenheter: 400 boliger
  • Oppdragsgiver: Skanska Norge
  • Illustrasjoner: Spor Arkitekter

Prosjektprogrammet legger opp til felles detaljregulering og samlet utnyttelse for et areal bestående av tre forskjellige eiendommer: -Høy utnyttelse av urban tomt i utviklingsområde (>215%). - Hus med sine egne identiteter, gjenkjennbare, variasjon i fasader og materialbruk. - Et levende bomiljø med skjermet, solfylt, grønt fellesrom, gode forbindelser. - Bruke etablerte byggesystemer. - Mangfold av leiligheter og kvaliteter, private takterrasser

Største fordeler:- Flott beliggenhet i nordvestre hjørnet av Løren, med gode sol- og utsiktsforhold. - Lav eksisterende småhusbebyggelse i vest. - Kort vei til offentlig transport, t-bane og offentlige grønne uterom. - Gode gangforbindelser til handleområder. - Gode bilforbindelser til Ring 3

Største utfordringer: - Overholde krav i veiledende utearealnorm og samtidig ha høy utnyttelse. - Trafikkstøy vil kreve mange gjennomgående leiligheter med tilgang til stille side