Løkkehagen

1/

Spireaveien 6, Løkkehagen, er en del av den store områdeutviklingen på Økern med transformasjon fra industri til boliger. 4 bygg omkranser et grønt parkrom, med diagonale siktlinjer igjennom. Byggene er trappet med en etasje, og varierer fra 4 til 7 etasjer, hvor det laveste bygget ligger mot rekkehusbebyggelse i vest.

Fasadene utformes hovedsakelig i mørk tegl, felter med balkonger har en gyllen panelkledning. Balkonger har rekkverk av glass med spilefelter, som binder balkongene sammen visuelt og skaper bevegelse i fasadeuttrykket. Alle leiligheter har balkong eller terrasse. De fleste av leilighetene er gjennomgående, kontakt med gårdsrommet er vektlagt, blant annet gjennom plassering og utforming av inngangspartier, og hyggelige små ekstrabalkonger fra soverom og kjøkken.

Leilighetene varierer fra 2-roms på 41 m² til 5-roms på 130 m². Det er innpasset en etasje med "Ungbo" leiligheter med tilhørende fellesarealer for samling og betjening i et av byggene.

Prosjektet ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris i 2019.