Språkkafé 29. feb - Arkitektenes rolle i informasjonsalderen

10. februar 2020

Linkedin      Facebook      Twitter

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et tiltak for å oppnå bedre kvalitet i arkitektur.

Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren i den nye – fjerde – industrielle revolusjonen. Den bringer den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestandeler: Tingene, nettforbindelsene, data og analyse.

I dette foredraget skal vi snakke om hvordan teknologi vil påvirke arkitektenes rolle i fremtiden.

Angie Mendez er opprinnelig fra Costa Rica og har bodd i Norge de siste 12 år. Hun jobber hos A-lab som BIM manager.