Språkkafé

03. november 2016

Linkedin      Facebook      Twitter

SPOR Arkitekter kjører for første gang et arrangement for nylig ankomne arkitekter i Norge.

Se innsiden av et arkitektkontor her i Oslo lørdag den 12. November 2016.
Vær med på en serie med møter denne vinteren – vær med på vår nyetablerte Språkkafé!